Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektor Przedszkola nr 2 w sprawie ustalenia zasad uiszczania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Przedszkolu nr 2 „U Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 2 „U Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 2 „U Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu

Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Przedszkola nr 2 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w przedszkolu