STATUT PRZEDSZKOLA NR 2
w Inowrocławiu
ul. Harcerstwa Polskiego 6 a

TEKST JEDNOLITY

Statut Przedszkola (dokument PDF)