Zadania Rocznego Planu Rozwoju do realizacji w roku szkolnym 2022/2023:

• Kształtowanie tolerancji u dzieci poprzez poznawanie różnorodności oraz akceptację innych kultur i narodów. Poznawanie prawidłowych wartości moralnych i dążenie do ich zrozumienia w oparciu o literaturę dziecięcą.
• Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci poprzez stosowanie metod twórczych i odtwórczych oraz wykształcanie trwałych nawyków prawidłowej postawy ciała i umiejętności zapobiegania wadom postawy