Zadania Rocznego Planu Pracy do realizacji w roku szkolnym 2023/2024:


1. Rozwijanie u dzieci motoryki małej poprzez dostarczanie m.in. różnorodnych materiałów sensorycznych, wzorów graficznych.
2. Prowadzenie zabaw i ćwiczeń rozwijających umiejętności językowe, komunikacyjne oraz poprawnej wymowy.