Dziecko ma prawo:

 1. Prosić o to, czego chce - ale nie wymagać tego.
 2. Mieć i wyrażać swoje zdanie.
 3. Postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego.
 4. Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 5. Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć.
 6. Popełniać błędy.
 7. Odnosić sukcesy.
 8. Zmieniać zdanie.
 9. Do swojej prywatności.
 10. Do samotności i niezależności.
 11. Zmieniać się i korzystać ze swoich praw.

Dziecko ma obowiązek:

 1. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 2. Używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów.
 3. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów.
 4. Starać się utrzymać porządek wokół siebie.
 5. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
 6. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności: okazywać szacunek dorosłym i kolegom, szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka.