Oferujemy dzieciom bezpłatne warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup:

 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty rytmiczne
 • warsztaty taneczne
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty dramowe
 • zabawy językowe
 • profilaktyka logopedyczna
 • profilaktyka wad postawy
 • metoda paluszkowa Galiny Dolya
 • bajkoterapia
 • arteterapia
 • metoda Denisona
 • program Kid Smart
 • zabawy z językiem angielskim
 • elementarna nauka czytania i pisania I. Majchrzak
 • zajęcia w bibliotece

Dzieci uczestniczą w cyklicznych audycjach i warsztatach muzycznych, spektaklach teatralnych oraz koncertach.

Zajęcia ze specjalistami:

W czasie pobytu w przedszkolu oferujemy dzieciom bezpłatnie zajęcia ze specjalistami, dające im możliwość wyrównania szans w różnych sferach rozwoju są to m.in.:

• Terapia logopedyczna

• Zajęcia z pedagogiem specjalnym

• Zajęcia z pedagogiem

• Zajęcia z psychologiem

• Terapia pedagogiczna