Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektor Przedszkola nr 2 w sprawie stosowania zasad uiszczania opłat za korzystanie z edukacji edukacyjnej.

Procedura późniejszego pobytu dziecka w przedszkolu i poza przedszkolem dla Przedszkola nr 2 „U Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 2 „U Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu

Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Przedszkola nr 2 w sprawie opłaty za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w przedszkolu