Zadania Rocznego Planu Rozwoju do realizacji w roku szkolnym 2018/2019:
  • Rozwijanie zainteresowań sztuką poprzez kontakt z teatrem oraz zachęcanie do aktywności twórczej przez stosowanie metod aktywizujących.
  • Rozwijanie wyobraźni muzycznej w trakcie eksperymentowania rytmem, głosem, ruchem i dźwiękiem.