Zadania Rocznego Planu Rozwoju do realizacji w roku szkolnym 2021/2022:

• kształtowanie i doskonalenie prawidłowej wymowy u dzieci poprzez różnorodne ćwiczenia usprawniające aparat mowy;
• rozwijanie i doskonalenie tworzenia dłuższych wypowiedzi poprzez wykorzystanie historyjek obrazkowych, opisywanie obrazków, tworzenie opowiadań i rymowanek oraz wypowiedzi na określony temat;
• kształtowanie, rozwijanie i doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń grafomotorycznych; kontynuacja realizacji zadań programu „Koła kreski i zygzaki – fajna to zabawa przedszkolaki”.