Zadania Rocznego Planu Rozwoju do realizacji w roku szkolnym 2020/2021:

  • Rozwijać zainteresowania dzieci żywym słowem poprzez wykorzystanie różnorodnych form teatralnych, recytacji, dramy, pantomimy oraz układanie opowiadań i historyjek. Stwarzanie sytuacji do samodzielnych dłuższych wypowiedzi poprzez pracę z ilustracja, historyjką obrazkową, książką.
  • Poszerzenie wiedzy na temat przyrody ożywionej i nieożywionej w ramach projektu "Jaka piękna jest przyroda – wędrówki przez cztery pory roku" – kontynuacja.
  • Rozwijanie i doskonalenie motoryki małej poprzez realizację zadań programu własnego "Koła, kreski i zygzaki, fajna to zabawa przedszkolaki".