DYŻURY NAUCZYCIELI w roku szkolnym 2021/2022

Grupa I - środa godzina 15ᴼᴼ-15³ᴼ

Grupa II - środa godzina 15ᴼᴼ-15³ᴼ

Grupa III - środa godzina 16¹- 16⁴⁵

Grupa IV - wtorek godzina 15³ᴼ-16ᴼᴼ

Grupa V - czwartek godzina 16ᴼᴼ-16³ᴼ

Grupa VI - wtorek godzina 15ᴼᴼ-15³ᴼ

Grupa VII - wtorek godzina 16ᴼᴼ-16³ᴼ

W podanych dniach i godzinach nauczyciele grup pełnią dyżur w przedszkolu w celu umożliwienia rodzicom kontaktów indywidualnych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ich dziecka.