Dnia 28 czerwca br. zapraszamy Rodziców dzieci nowoprzyjętych na spotkania organizacyjne, które odbędą się wg poniższego harmonogramu:

- godz. 16:00 – rodzice dzieci urodzonych w roku 2015, 2016 i 2017 – sala grupy II;
- godz. 16:30 – rodzice dzieci urodzonych w roku 2018 – sala grupy I.

W trakcie spotkania obowiązują zasady reżimu sanitarnego:

- zebranie odbywa się bez udziału dzieci;
- w zebraniu uczestniczy wyłącznie 1 rodzic nowoprzyjętego dziecka;
- każdy uczestnik nosi maseczkę ochronną;
- dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola;
- należy zachować bezpieczny odstęp od pozostałych uczestników.

W czasie zebrania Rodzice spotkają się z dyrektorem oraz nauczycielami poszczególnych grup, zostanie omówiona organizacja pracy przedszkola oraz zapisy umów o korzystaniu z usług placówki.
Prosimy o przyniesienie ze sobą długopisów.